RTFI

RTFI

RTFI

Random Slang Terms:

YDMS

YDMS

You Don't Make Sense

BCDHM

BCDHM

Be Careful, Don't Hurt Me

ILBBAICNL

ILBBAICNL

I like big butts and I can not lie

CTSO

CTSO

Cut That Shit Out

More Slang articles: